Széchényi 2020

EFOP-3.2.14-17-2017-00008 - Nyelvtanulással a boldogulásért – tanulók nyelvtudásának fejlesztése az EKE és a köznevelési intézmények együttműködésében


Célok

Jelen projekt célja, hogy a tanórai nyelvoktatást kiegészítő, támogató tevékenységek révén (élményközpontú, projektalapú tanórán kívüli foglalkozások, intenzív nyelvi kurzusok, nyári táborok, csereprogramok) javuljon a középfokú oktatásban részt vevő diákok nyelvtudása, a nyelvtanulással kapcsolatos attitűdje és motivációja, és ezáltal növekedjen a KER szerinti B2 szintű nyelvvizsgával egyenértékű, sikeres emelt szintű idegen nyelvi érettségit tevő diákok száma.
Mindezek mellett a projekt célja az idegennyelv-szakos felsőoktatási hallgatók szakmai-módszertani fejlődésének támogatása, az idegennyelv-szakos középiskolai pedagógusok szaktudásának frissítése, bővítése, új, eredményes nyelvtanulási minták kipróbálása és széles körű elterjesztése.

 

 


< Vissza