Széchényi 2020

EFOP-3.2.14-17-2017-00008 - Nyelvtanulással a boldogulásért – tanulók nyelvtudásának fejlesztése az EKE és a köznevelési intézmények együttműködésében


Tevékenységek


A célok elérése érdekében az Eszterházy Károly Egyetem – szoros együttműködésben a bevont középiskolákkal – kidolgozza a foglalkozások szakmai-módszertani hátterét, tartalmi kereteit, a hallgatók bevonásának, felkészítésének módját és a megvalósítás kereteit annak érdekében, hogy az élménypedagógiai foglalkozásokba bevont tanulók nyelvtudása, motivációja szignifikáns, kimutatható mértékben javuljon a projekt megvalósítás végéig.

 

A középiskolás diákok számára tervezett tanórán kívüli foglalkozásokat féléves periódusokban tervezzük, (félévente 12 héten heti 2 óra rendszerességgel) melyeket iskolánként előzetes igény- és nyelvtudás szint felméréssel kezdjük. Ezek mellett tervezünk intenzív nyelvi kurzusok szervezését, igény szerint a tanév végén, 1 hetes napi 6 órás, összesen 30 órás emeltszintű érettségire, középszintű nyelvvizsgára felkészítő nyelvi kurzusokat, illetve nyelvi táborokat.

 

A programban bevont felsőoktatási idegennyelv-tanár szakos hallgatók számára lehetőséget biztosítunk tanítási gyakorlat- és tapasztalatszerzésre. A hallgatók szabadon választható kurzus keretében kapnak felkészítést a projektben elvárt feladatok teljesítéséhez. A kurzus tematikájának kidolgozását, a tananyagok és segédletek elkészítését az Eszterházy Károly Egyetem Anglisztika-Amerikanisztika Intézet szakmódszertant oktató tanárai végzik. A programban bevont hallgatók munkáját folyamatosan nyomon követik, munkájukat segítik esetmegbeszélések, konzultációk formájában illetve tevékenységüket a középiskolai mentortanárokkal közösen folyamatosan mérik, értékelik.

 

A középiskolai nyelvtanárok korszerű módszertani felkészítése során 3 releváns témájú tréninget tervezünk: digitális technológiák alkalmazása az idegennyelv-oktatásban blended tréning, projektalapú nyelvoktatás tréning és az idegennyelv-tanár szakos hallgatók mentorainak (középiskolai nyelvtanárok) szervezett felkészítő tréning.

 

 


< Vissza