Széchényi 2020

EFOP-3.2.14-17-2017-00008 - Nyelvtanulással a boldogulásért – tanulók nyelvtudásának fejlesztése az EKE és a köznevelési intézmények együttműködésében


Összefoglaló


A „Nyelvtanulással a boldogulásért – tanulók nyelvtudásának fejlesztése az EKE és a köznevelési intézmények együttműködésében" címmel indul projekt az Eszterházy Károly Egyetem és 11 kiválasztott középiskola együttműködésével. A 11 középiskola 6 különböző járásból (egri, sárospataki, gyöngyösi, hevesi, mezőkövesdi) került kiválasztásra.

 

Jelen projekt célja, hogy a tanórai nyelvoktatást kiegészítő, támogató tevékenységek révén (élményközpontú, projektalapú tanórán kívüli foglalkozások, intenzív nyelvi kurzusok, nyári táborok, csereprogramok) javuljon a középfokú oktatásban részt vevő diákok nyelvtudása, a nyelvtanulással kapcsolatos attitűdje és motivációja, és ezáltal növekedjen a KER szerinti B2 szintű nyelvvizsgával egyenértékű, sikeres emelt szintű idegen nyelvi érettségit tevő diákok száma.


A pályázat megvalósítása során az alábbi feladatok megvalósítását tervezzük:


1. a középiskolás diákok angol nyelvtudásának B2 szintre való jutása, elsősorban az emeltszintű idegen nyelvi érettségire, ill. a középfokú általános nyelvvizsgára való felkészítése.


2. idegennyelv-tanár szakos hallgatók felkészítése és bevonása a középiskolai tanórán kívüli tevékenységek megvalósításában, melynek során tapasztalatot szereznek az egyéves tanítási gyakorlatuk alatt, illetve a megkezdése előtt korszerű módszertani segédanyagok, oktatási programok és tananyagok kidolgozása.


3. középiskolai nyelvtanárok korszerű módszertani felkészítése, a tanár szakos hallgatók mentorálására való felkészítés, különös tekintettel a projektalapú tevékenységek koordinálására, amely tapasztalatokat a projekt végeztével a további nyelvtanári/pedagógusi munkájukban is tudnak alkalmazni.

 

 


< Vissza